SAP KSeF – Krajowy System e-Faktur

SAP KSeF – faktury ustrukturyzowane

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorstwa mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej. Od 1 lipca 2024 roku wysyłka e-faktur do KSeF ma być obowiązkowa dla wszystkich podatników. Wprowadzenie nowej formy fakturowania wymaga od firm dostosowania swoich systemów informatycznych do wymogów technicznych i procesowych Ministerstwa Finansów.

Nasze rozwiązanie SAP KSeF oferowane jest w postaci rozszerzenia dla systemu SAP i umożliwia automatyczne przygotowanie, przesyłanie oraz odbiór elektronicznych dokumentów e-Faktur w formacie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny umożliwiający podatnikom wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w formacie XML zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. System służyć ma również do ich przechowywania, automatycznego oznaczania numerem identyfikującym oraz weryfikowania ze wzorem. Pozwoli to na analizę i kontrolę danych wynikających z faktur oraz uruchomienie powiadomień dotyczących wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. System jest prowadzony i administrowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

VAT

Krajowy System e-Faktur

Nasze rozwiązanie do integracji SAP KSeF

Nasze rozwiązanie SAP KSeF oferowane jest w postaci rozszerzenia dla systemu SAP  i umożliwia automatyczne przygotowanie, przesyłanie oraz odbiór elektronicznych dokumentów e-Faktur w formacie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Rozszerzenie zostało opracowane dla następujących systemów SAP:

Komunikacja z systemem KSeF może odbywać się przy użyciu platformy integracyjnej SAP (SAP PI lub SAP PO lub ich cloudowej wersji SAP CPI) oraz z użyciem bezpośrednio komunikacji pomiędzy systemem SAP ERP/S4 klienta a systemem centralnym KSeF.

Korzyści z naszego rozwiązania SAP KSeF

 • Szybka i łatwa integracja z KSeF bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania
 • Pełna kontrola nad procesem fakturowania za pomocą kokpitu monitorującego statusy wysyłki i odbioru e-faktur
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi i bezpieczeństwem danych
 • Możliwość wystawiania faktur korygujących
 • Skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni
 • Poprawa cash flow i szybszy obieg dokumentów
 • Ułatwiony i stały dostęp do e-faktur 24/7
 • Brak konieczności archiwizacji papierowych faktur.

Główne cechy rozwiązania KSeF stworzonego przez nas

Komunikacja z systemem KSeF może odbywać się przy użyciu platformy integracyjnej SAP (SAP PI lub SAP PO lub ich chmurowej wersji SAP CPI) oraz z użyciem bezpośrednio komunikacji pomiędzy systemem SAP ERP/S4 klienta a systemem centralnym KSeF.

SAP KSeF

Głównym elementem aplikacji DM KSeF jest Kokpit SAP KSeF, który umożliwia przejście do odpowiednich funkcjonalności rozwiązania:

 • obsługi faktur sprzedażowych wystawianych w systemie SAP, czy to w module FI, czy SD
 • obsługi faktur zakupowych w kokpicie KSeF
 • automatyczna wysyłka i odbiór faktur sprzedażowych, dokumentów zmiany statusu przetwarzania w KSeF. Nie ma ograniczenia po stronie systemu SAP, jeśli chodzi o ilość dokumentów wysyłanych. Czas oczekiwania na przetworzenie dokumentu uzależniony jest od możliwości serwera KSeF.

Czynności do zrealizowania w kokpicie SAP KSeF

1. Dla faktur sprzedażowych:

 • przygotowanie i wysyłka faktur sprzedaży do KSeF
 • walidacje dokumentu
 • ewentualne ręczne uzupełnienie dokumentu (możliwość zablokowania konfiguracyjnie takiej opcji)
 • podgląd XML przygotowanego do wysyłki i wysłanego
 • import nadanych przez KSeF numerów, informacji o odrzuceniu przesłanych faktur, odbiór UPO
 • wizualizacja faktur sprzedażowych w SAP z użyciem narzędzi dostarczanych przez MF
 • analiza i obsługa statusów faktur wysłanych/odrzuconych do/przez KSeF.

2. Dla faktur zakupowych

 • Pobranie faktury zakupowej z KSeF (w formacie XML)
 • Przegląd i wstępna kwalifikacja pobranych faktur
 • Wizualizacja odebranej faktury w formie html
 • Przegląd i obsługa statusów faktur pobranych z KSeF (kokpit).

Dlaczego Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP