Raportowanie i planowanie biznesowe

Inteligentne przedsiębiorstwo jest w stanie wykorzystywać dane różnego rodzaju do ciągłej poprawy procesów. Elastyczne narzędzia analityczne, dopasowane do wielkości firmy, pozwolą uzyskać spójny i wiarygodny obraz sytuacji.

SAP Analytics Cloud – raportowanie, planowanie i predykcja

SAP Analytics Cloud to produkt w ofercie SAP dostępny w chmurze jako oprogramowanie SaaS (Software as a Service). Rozwiązanie to łączy w sobie aż trzy istotne funkcje związane z analizą — raportowanie, planowanie oraz przewidywanie (predykcję — wykorzystując Predictive Analysis Library).

SAP IBP – zintegrowane planowanie biznesowe

SAP IBP (SAP Integrated Business Planning) służy nie tylko do monitorowania łańcucha dostaw, planowania sprzedaży i operacji, ale także zarządzania popytem, planowaniem zapasów i dostaw oraz zarządzaniem reakcjami. W przypadku IBP firma SAP wykorzystała zasady zintegrowanego planowania biznesowego i zbudowała kompleksowe rozwiązanie, wykorzystujące platformę SAP HANA do dostarczenia poszczególnych aplikacji.

Dlaczego Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP