Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1) Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Westernacher Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-767), przy ul. Bohaterów Monte Cassino 61, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców numerem KRS 0000059742, z kapitałem zakładowym w wysokości 56 000 złotych, NIP 584-10-32-136, REGON 190321857 – dalej Westernacher.
Dane kontaktowe:
telefon: 48 58 55 00 263
adres poczty elektronicznej: Poland@westernacher.com

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do:
a) zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) wypełnienia obowiązków prawnych np. podatkowych i przechowywania dokumentacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
c) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – w tym w celu:
• utrzymywania i realizacji kontaktów handlowych,
• promocji produktów i usług z naszej oferty,
• prowadzenia statystyk dotyczących naszych działań, w tym odnoszących się do serwisów internetowych,
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3) Okres przechowywania danych osobowych

a) Jeżeli podstawą przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, dane przechowywane są:
• co do zasady – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa,
• a jeżeli umowa dotyczy jedynie prowadzenia konta w naszym serwisie – do czasu usunięcia konta;
w każdym jednak wypadku nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji roszczeń lub obrony przed nimi. Jeżeli przetwarzanie dotyczy postępowań rekrutacyjnych dane przechowywane są do czasu zakończenia rekrutacji, w której zostały zgłoszone, chyba, że osoba biorąca udział w rekrutacji wyrazi osobną zgodę na przetwarzanie jej danych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
b) Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes – dane przechowywane są dopóki ten interes zachodzi lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
c) Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda – dane przechowywane są do czasu jej wycofania.
d) Jeżeli w przypadkach, o których mowa w pkt b) i c) przepisy określają czas przez jaki przechowywane mają być dane osobowe lub dokumentacja je zawierająca – dane przechowywane są przez ten czas.

4) Państwa uprawnienia

Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych;
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie, co pozostaje jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy ujawnić następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: naszym podwykonawcom, osobom świadczącym nam usługi księgowe, prawne, konsultingowe itp. – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług;
b) podmiotom z Grupy Westernacher w celach administracyjnych i sprawozdawczych, wynikającego z wchodzenia w skład Grupy;
c) innym odbiorcom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, ubezpieczeniową, płatniczą, bankową itp. w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług. <

6) Źródła danych

W przypadku kategorii danych kontaktowych (obejmujących imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i telefon), osób będących przedstawicielami podmiotów współpracujących lub pozostających z nami w podobnych relacjach – dane mogą pochodzić od tych podmiotów.

7) Brak automatycznych decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.

8) Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia z nią umowy lub z osobą przez nią reprezentowaną, albo do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

9) Cookies

Podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego zapisywane są następujące dane: adres IP, data i czas, ilość pobranych danych, dane o przeglądarce i systemie operacyjnym. Dane te są przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania i optymalizacji serwisu.
Informacje o tym korzystaniu zapisywane są również w tzw. plikach cookies. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Służą również, lepszemu dopasowaniu treści do zachowań użytkowników, do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. Serwis korzysta również z usługi „Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics.

Na podstawie powyższych danych Westernacher nie może zidentyfikować osób korzystających ze strony, wobec czego nie stanowią one danych osobowych w rozumieniu RODO.

10) Zmiana polityki prywatności

Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom w celu jej poprawienia, uzupełnienia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 24.01.2024

Dlaczego Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP