Dane eZLA w SAP

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie nazywane e-ZLA. Wystawienie takiego zwolnienia jest szybsze niż wypisywanie go w wersji papierowej, lekarz po podaniu numeru PESEL pacjenta automatycznie uzyskuje wszystkie niezbędne informacje do wystawienia dokumentu. Od 2019 r. zwolnienia wystawiane są wyłącznie elektroniczne i po podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu, kwalifikowanego lub zaufanego podpisu elektronicznego (PZ ePUAP) przesyłane są do ZUS automatycznie. Na profilu PUE ZUS zwolnienia udostępniane są pracodawcom i pracownikom w postaci raportów.

Nasze oprogramowanie automatycznie pobiera dane e-ZLA i przygotowuje je do wczytania do systemu SAP HCM. Oprogramowanie pracuje jako usługa w tle i służy do automatycznego pobierania raportów eZLA z serwisu ZUS PUE, umożliwiających transfer absencji chorobowych do systemu SAP.

Nasze rozwiązanie umożliwia

  • konfigurację połączenia, bez konieczności ręcznego logowania się do PUE i autoryzację użytkownika
  • wdrożenie funkcjonalności pobierania przygotowanych raportów z serwisu ZUS PUE w zdefiniowanym przedziale czasowym  (w cyklu tygodniowym, miesięcznym a dla dużych płatników także codziennym)
  • ekstrakcję danych z pobranych raportów XML do plików CSV przygotowanych do wczytania standardowym raportem (HPLUZLA1)
  • archiwizację pobranych raportów w ustalonej lokalizacji

Oferujemy nasze wsparcie

Zmieniające się przepisy oraz sposoby komunikacji z instytucjami  zewnętrznymi wymuszają na przedsiębiorcach konieczność ciągłego dostosowywania narzędzi bądź sposobu przesyłania danych. Aby zapewnić komfort obsługi działania połączenia z PUE ZUS, oferujemy serwis składający się z programów pracujących w środowisku Windows. Zapewniamy również jego modyfikację w razie pojawienia się ewentualnych zmian w komunikacji pomiędzy systemami.

W skład pakietu subskrypcyjnego e-ZLA LST wchodzi:

Serwis (usługa Windows ZlaSrv.exe) – autoryzuje się w API ZUS PUE, pobiera przygotowane raporty, archiwizuje je, tworzy z nich pliki CSV gotowe do wczytania do SAP i umieszcza je w określonej, ustalonej przez Klienta, lokalizacji w sieci wewnętrznej.

Konfigurator (ZlaConfig.exe) – pozwala ustawić parametry autoryzacji użytkownika dla pobierania i odczytania raportów oraz parametry pracy serwisu

Program narzędziowy (ZlaTest.exe) – umożliwia diagnozę sytuacji w przypadku wystąpienia problemów (np. poprawność autoryzacji, poprawność odczytu raportu itd.)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami drogą emailową Poland@westernacher.com lub telefonicznie (+48 58) 55 00 263.
Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn.

Dlaczego Westernacher?

Posiadamy unikalne na rynku kompetencje biznesowe i technologiczne w zakresie rozwiązań SAP, dzięki którym oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające realizację procesów end-to-end od planowania, przez zakupy i produkcję, logistykę, sprzedaż i finanse po rozliczenia, a wszystko to wspierane przez procesy kadrowe i analitykę.

850+

konsultantów na całym świecie

Ponad 50 lat

na rynku wdrożeń systemów informatycznych

25 lat

nieprzerwanego Partnerstwa z SAP